Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

mysteriousshadow
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viana-zakrecie na-zakrecie
mysteriousshadow
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— Piotr C./ Pokolenie Ikea
mysteriousshadow
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
mysteriousshadow
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
mysteriousshadow
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Jakub Żulczyk
mysteriousshadow
4902 2ffd
make me come 
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
mysteriousshadow
7107 7b5f
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaavooid avooid
mysteriousshadow
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viashakeme shakeme
mysteriousshadow
2837 2dd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
mysteriousshadow
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
mysteriousshadow
8868 e4fd
Reposted fromjagger jagger viatheanother theanother
mysteriousshadow
1166 a0c8 500
Reposted fromoll oll viashitsuri shitsuri
mysteriousshadow
6179 2519 500
Może do piekła wcale nie trafiamy za nasze złe uczynki. Może trafiamy do piekła za to, czego nie zrobiliśmy. (Chuck Palahniuk)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
mysteriousshadow
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
mysteriousshadow
CHCĘ SIĘ Z TOBĄ ZESTARZEĆ I BIĆ SIĘ NA LASKI JAK W GWIEZDNYCH WOJNACH <3 
5607 4451 500
mysteriousshadow
znowu obnażyłam się za bardzo.
— sml.
Reposted fromsmaller smaller viaaskman askman
mysteriousshadow
Do niedzieli jakoś szło
Lukier, miód, liryczne cudo
Nagle coś, drobiażdżek wręcz
Na manowce złości wywiódł mnie
(...)
Czasem coś, tyci czort
Zdania szyk przestawi mi
Lub slalomem gubiąc krok
Wracam po dwóch głębszych późno w noc
— Hey, "Mimo wszystko"
Reposted fromcudoku cudoku viamisery misery
mysteriousshadow
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viamisery misery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl