Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

mysteriousshadow
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viagriber griber
mysteriousshadow
4563 5291 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagriber griber
mysteriousshadow

January 05 2018

mysteriousshadow
4751 fe68 500
mysteriousshadow
Żadne zwierzę nie dopatrzy się sprawiedliwości w karze wymierzonej za to, że posłuchało własnego instynktu.
— John Maxwell Coetzee – Hańba
Reposted fromhormeza hormeza viawislaczka wislaczka
mysteriousshadow
mysteriousshadow
1394 5c21 500

December 17 2017

mysteriousshadow
Nienawidzę tego.  Nienawidzę tego, że nie potrafię. Że coś tak idiotycznie prostego jak rozmowa sprawia mi trudność. Że nie umiem powiedzieć tego co myślę na czas, w odpowiedni sposób, nie będąc zagłuszona. Że mój głos ginie zanim jeszcze zdąży się wydobyć. Nienawidzę w sobie tego, że tak się boję innych ludzi. Czuję się z tym kompletnie do niczego. Po co mi to, że potrafię pisać, jeśli nie idzie to w parze z komunikacją międzyludzką? Po co mi te wszystkie słowa, których nigdy nie wypowiem, wybrzmiewające za późno, zapisane po fakcie? Nienawidzę strachu i tego, że przez tyle lat nie udało mi się jeszcze go opanować. 
— Cztery Wieki Później
mysteriousshadow
mysteriousshadow

Dla Ciebie cała jestem 
Nie martwię się o resztę
Tylko powiedz mi, 
Że ze mną zechcesz być
— Grzegorz Hyży - Podatek Od Miłości
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

August 27 2017

mysteriousshadow
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaskman askman

July 05 2017

mysteriousshadow
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
mysteriousshadow

June 21 2017

4818 8cb3
mysteriousshadow
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)

June 19 2017

mysteriousshadow
mysteriousshadow

June 14 2017

mysteriousshadow
0273 e8f2
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakikkeer kikkeer
mysteriousshadow
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viakikkeer kikkeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl