Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

mysteriousshadow
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
mysteriousshadow
Najbardziej tęsknię za Tobą, gdy stoisz obok mnie i milczysz do mnie
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
mysteriousshadow
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
mysteriousshadow
mysteriousshadow
mysteriousshadow
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman
mysteriousshadow
Gdybym potrafila dałabym mu wszystko czego pragnie, ale nie posiadam tak wiele jak on oczekuje dostac..
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty
mysteriousshadow
[...] im żywsza i szczersza jest miłość, tym bardziej powinna być tajemnicza, okryta zasłoną. Nie powierzajmy naszej tajemnicy nikomu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
0655 d8cd 500
mysteriousshadow
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viagdziemitupomokrym gdziemitupomokrym
mysteriousshadow
1649 39c1 500
Beksiński Zdzisław
Reposted fromAnnju Annju viapersona-non-grata persona-non-grata
mysteriousshadow
Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.
— Emil Cioran
mysteriousshadow
Czasem milczenie potrafi zniszczyć człowieka, tak samo mocno jak źle wypowiedziane slowa
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty
mysteriousshadow
3735 087d

giflounge:

That’s my chair.

mysteriousshadow
mysteriousshadow
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
mysteriousshadow
mysteriousshadow
mysteriousshadow
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viana-zakrecie na-zakrecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl